top of page

Psychologie voor kinderen en jongeren

kabinet 3.png
foto beertje psychologie.png

Emilie studeerde in 2021 af met onderscheiding als Master in de Klinische Psychologie optie kinderen en jongeren aan de Katholieke Universiteit Leuven. Als psychologe is ze heel gepassioneerd om kinderen en jongeren met diverse moeilijkheden verder te begeleiden waar nodig.  Haar stage aan het UZ Gasthuisberg afdeling Pediatrie Liaisonpsychologie heeft haar veel ervaring laten opdoen  in het werken met deze doelgroep.

De maatschappij vraagt soms veel van kinderen/jongeren die nog volop in hun ontwikkeling zijn. Gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid, eetproblematieken, faalangst etc kunnen dan optreden. Voor enkele kinderen kan het soms zo zwaar doorwegen dat een goede begeleiding en ondersteuning belangrijk wordt. Op deze manier kan er tijdig ingegrepen worden en krijgen zij de kans om meer veerkracht te ontwikkelen en zichzelf optimaal te kunnen ontplooien in een veilige omgeving. Mentale gezondheid is bij deze een belangrijk aandachtspunt waaraan Emilie persoonlijk wil bijdragen.

Sinds 1 december 2021 is ze werkzaam als klinisch psycholoog voor kinderen en jongeren in het Multidisciplinair Centrum Tremelo. De doelgroep zijn kinderen en jongeren tussen de  leeftijd van 6 en 18 jaar. Patiënten kunnen terecht voor therapeutische begeleiding van verscheidene problematieken (angsten, zelfvertrouwen, faalangst, eetproblematieken, …).

 

Naast therapeutische begeleiding is Emilie ook opgeleid in psychodiagnostiek waardoor  intelligentie- en aandachtsonderzoek kan worden afgenomen (respectievelijk WISC-V en Tea-Ch-NL).

Verloop

Vooreerst vindt er een intakegesprek plaats samen met de ouders, waarbij de aanmeldingsvraag wordt besproken, alsook een beeld wordt geschetst van het algemeen functioneren van het kind/jongere. Hierna zal gestart worden met individuele gesprekstherapie met het kind/de jongere alleen. Er zal een regelmatige terugkoppeling naar de ouders plaatsvinden waardoor de vooruitgang goed kan worden opgevolgd en de begeleiding kan worden aangepast aan de noden/vragen/behoeften van de patiënt.

Over Emilie Van Gerwen

_DSF2207-Edit.jpg

Emilie Van Gerwen, afgestudeerd als kinderpsycholoog in 2021, is werkzaam te MCT sinds 1 december van dat jaar. Kinderen en jongeren (6-18 jaar) kunnen bij haar terecht voor therapeutische begeleiding van verscheidene problematieken (angsten, zelfvertrouwen, faalangst, eetproblematieken, …). Daarnaast is ze opgeleid om zowel intelligentie- als aandachtsonderzoek af te nemen bij dezelfde doelgroep (WISC-V en Tea-Ch-NL).

Tarieven en Terugbetaling

  • Intake gesprek: €75

  • Therapeutische sessie: €70

  • Psychodiagnostiek: aandachtsonderzoek (intake, testafname, scoring, verslaggeving, adviesgesprek): €220

  • Psychodiagnostiek: intelligentieonderzoek (intake, testafname, scoring, verslaggeving adviesgesprek): €270

  • Opvolggesprek ouders: €65


Terugbetaling:

Afhankelijk van mutualiteit, niet-geconventioneerd

Contact

Bedankt voor uw inzending!

bottom of page