top of page

Logopedie

kabinet 3.png
_DSF2219-Edit.jpg

Nele Vervloet studeerde in 2003 af als leerkracht lager onderwijs. 17 jaar lang stond ze met veel enthousiasme en passie voor de klas en hieruit groeide een verdere interesse om kinderen met verhoogde zorgnoden individueel te begeleiden. Ze besliste een opleiding logopedie te volgen en studeerde hierin met grote onderscheiding af in 2020 aan Thomas More te Antwerpen. Sindsdien is ze fulltime aan de slag als zelfstandige logopediste.

Sinds 1 april 2023 is ze werkzaam als logopediste in het Multidisciplinair Centrum Tremelo.

 

De doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en volwassenen met een van de volgende problematieken of noden:

  • Leerstoornissen: moeilijkheden met het leren lezen, spellen, rekenen

  • Foutieve mondgewoonten (open mondgedrag, foutieve tongligging, duimzuigen, etc.)

  • Taalontwikkelingsproblemen (moeilijkheden met het begrijpen en/of gebruiken van taal)

  • Neurogene stoornissen (afasie, dysartrie)

 

Daarnaast biedt Nele ook Typlessen typ10 aan.

Verloop

Stap 1

Intakegesprek

Wat is de hulpvraag?

Stap 2a

Voorschrift logopedisch onderzoek

Tijdens het intakegesprek bezorg ik je een document zodat de huisarts een voorschrift voor een logopedisch bilan kan opmaken .

Stap 2b

Logopedisch onderzoek

Nu ga ik aan de slag met het kind of de volwassene op wie de hulpvraag betrekking heeft. Op basis van de informatie die verzameld wordt tijdens de gesprekken, zal er beslist worden welke tests afgenomen zullen worden. Maximaal 10 dagen na de onderzoeken bespreken we samen de resultaten en bekijken we of therapie al dan niet opgestart wordt.

Stap 3a

Voorschrift logopedische therapie + aanvraag terugbetaling

Vooraleer therapie opgestart kan worden, is een voorschrift van een geneesheer-specialist nodig. Hiervoor bezorg ik u de nodige documenten (verslag van het bilan), waarmee je naar de geneesheer-specialist kan gaan om een voorschrift voor logopedische behandeling aan te vragen. 

Stap 3b

Opstart logopedische therapie

Er wordt gewerkt met sessies van 30 of 60 minuten. De therapie kan doorgaan in de praktijk, op school of aan huis. Samen bekijken we welke momenten haalbaar zijn.

Over Nele Vervloet

_DSF2219-Edit.jpg

Nele Vervloet, afgestudeerd als logopediste in 2020, is werkzaam te MCT sinds 1 april 2023. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij haar terecht voor logopedie. Ze is gespecialiseerd in leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie) en oromyofunctionele stoornissen. Verder kan men ook voor talige moeilijkheden (vertraagde taalontwikkeling, afasie, dysartrie) bij haar terecht. Daarnaast worden er ook typlessen georganiseerd in kleine groepjes volgens de typ10-methode.

Tarieven en Terugbetaling

  • Logopedisch bilan (per 30 min.)  € 44,00

  • Logopedische therapie 30 min.   € 36,50

  • Logopedische therapie 60 min.   € 73,00

 

  • Typlessen typ10 (10 x 60 min.)   € 220,00

Terugbetaling gebeurt via RIZIV of de aanvullende verzekering van de mutualiteit. De adviserend geneesheer neemt hierin de beslissing. Nele is gedeconventioneerd.

Op het einde van elke maand ontvangt u een overzicht van de therapiesessies, samen met een betaalverzoek en het getuigschrift om de terugbetaling te bekomen.

Voor de typlessen is er geen terugbetaling.

Contact

Een eerste afspraak kan telefonisch (016/84.70.88) of via het contactformulier gemaakt worden.

Het is mogelijk dat u me probeert te contacteren terwijl ik aan het werk ben. In dit geval zal de telefoon niet beantwoord worden. U kan dan een bericht inspreken, ik bel zo snel mogelijk terug.

Bedankt voor uw inzending!

bottom of page